«

»

jan 30

PETER ER INDSTILLET TIL STADFÆSTELSE SOM VORES NYE PRÆST.. læs mere

 

Generalforsamlingen i Januar stemte med stort flertal JA til at Peter Haandsbæk Jensen skal være den nye præst i Klim-Hannæs Valgmenighed.

En enig fællesstyrelse har søgt få løst de formelle opgaver der er i forbindelse med ansættelsen. Annelise er fortsat tilknyttet som hjælpepræst

Der har været meget lang ventetid –  først på en afgørelse i kirkeministeriet, om det virkelig ikke er muligt at Peter både kan være Valgmenighedspræs og beholde sin ansættelse i Thorsted Frimenighed. Her fik vi afslag

Så har vi ventet længe på de formelle ting stiftet ønsker på plads før Peter formelt kan indstilles til embedet. Blandt andet har Peter i september af afleveret en ekstraordinær og meget omfattende opgave som blev krævet før han ville kunne indstilles til bispeeksamen.

Det er 7. oktober oplyst fra Aalborg stift at Peters har løst opgaven flot, og det er nu indstillet til kirkeministeriet at Peter stadfæstes som vores nye præst.

Dato for indsættelse og de sidste formalia følger..

l