«

»

dec 24

Glædelig Jul

Vi har i år aflyst vore julegudstjenester.

Der er også fra den øvrige Folkekirke en anbefaling af, at man aflyser julegudstjenesterne.

Alligevel fejrer vi jul.

Vi er – set med Luthers briller – alle præster: Vi kan alle læse juleevangeliet, bede Fadervor osv. og mon ikke vi i mange hjem vil gøre det i år? Vi vil også synge julesalmerne.

Vi vil fejre julen i vore hjerter som en hjertets fest, fordi vi trods al trængsel gribes af glæden over det fællesskab med det høje, som Kristi fødsel rækker os.

Den norske forfatter Jonas Lie skrev et vers i 1865, der netop udtrykker, at julens glædesbud klinger klarest i mørke tider. Jeg tænker på sangen “Ind under Jul”:

Midt udi mørket og jordens kuld’

medens vor sol er ved at dale,

stiger Vorherres op som jul,

bli’r det sankt Hans i Himlens sale;

netop som jord ej mer kan råde,

kommer et frelsens væld af nåde,

så kommer jul.

Så vi fejrer jul, også i 2020. Ikke sammen i kirken men sammen i hjertet. Derfor, kære allesammen: Glædelig jul. Peter