«

feb 11

Hilsen til fastelavn

Fastelavns søndag

Gudstjenesten fastelavns søndag den 14. februar er aflyst på grund af coronarestriktioner. Herunder er en hilsen til menigheden fra Peter Haandsbæk Jensen:

På søndag taler prædikenteksten om Jesu dåb, da han døbes af Johannes Døber ved Jordanfloden, hvor himlen åbner sig og en røst fra himlen lyder: Det er min elskede søn, i Ham har jeg fundet velbehag”.

Den tekst rejser dette spørgsmål: Hvad sker der ved dåben, og har det nogen betydning, om man er døbt eller ej?  I salmebogen er der et vers, jeg holder meget af:

Med en god samvittighed

til de små du daler ned

skaber rene glæder

I den salme taler Grundtvig og Helligåndens virke i verden. Det lille ord “samvittighed” stikker ud – stikker til os, for alle ved, at det er umådelig rart at have en god samvittighed og ubehageligt med en dårlig, når man gør noget, man godt ved, at man ikke burde have gjort.

Samvittighed er ethvert menneske udstyret med – hvadenten det er døbt eller ej.

Desuden er der mange døbte, som ikke forholder sig til, at de er døbt og derfor synes, at dåben er ligegyldig.

Dåbens betydning ligger i et løfte, et tilsagn om, at dåben er der, den dag man vender sig mod den. Den er “sket”. Man døbes kun een gang, men man kan livet igennem vende tilbage til, at man er døbt. For dåben er Guds løfte til os om nærhed, når vi opdager tomheden i vores selviskhed. Det er menneskeligt at fejle, siger et gammelt ord, men det er også menneskeligt at opleve ens fejl som uoprettelige. Dåben minder os om, at man som menneske er fejlbarlig, men at fejlen ikke er uoprettelig. Vi kæmper en indre kamp ved hjælp af vores samvittighed. Sam-vittig-hed er en sam-viden med en magt udefor een selv, man kan sige: En samviden med Gud.

Derfor er den døbte ikke “alene hjemme”. Man kan fortryde en handling, men dåben minder os om, at ethvert menneske kommer til at træde ved siden af og enten kan forhærde sig og dyrke sine fejltrin eller vende om og begynde på en frisk. Den døbte har altid en “chance til”. Ligesom dag følger nat er tilgivelsens kraft virksom for den, der vender sig mod dåbens løfte om, at Gud aldrig er langt væk.

Derfor siger salmeverset, at man har en “god samvittighed.” Det betyder, at man har lov til at være, som man er, at det er bedre at se frem end tilbage.

Johannes Døber døber Jesus i Jordanfloden, og Jesus begynder sit virke, samler sine disciple og med dem begynder den kirke, som vi er døbt ind i.

Dåben betyder “ny begyndelse”, et realistisk forhold til menneskelig fejlbarligt og “en god samvittighed”, som Grundtvig i sit salmevers kalder “rene glæder”.

Venlig hilsen Peter