«

feb 06

UDKAST – VEDTÆGTSÆNDRINGER se mere..

Vi har i forbindelse med nye krav fra skat, vedrørende måden alle frie menigheder fremover skal håndtere ligningsloven på, udarbejdet udkast til vedtægtsændringer for både fællesmenigheden og de to enkeltkredse.

Se udkast for Klim-Hannæs Valgmenighed/Fælleskreds:

Endeligt Udkast Vedtægter Fælleskreds 06.02.23.

Se udkast for Klim Valgmenighed:

Endeligt Udkast Vedtægter Klim 06.02.23

Se udkast for Hannæs Valgmenighed:

Endeligt Udkast vedtægter Hannæs 06.02.23