«

mar 09

FORHOLDSREGLER VEDR. CORONASMITTE. læs mere..

 I en tid med mange restriktioner:

Kirkelige handlinger afholdes efter aftale med menighedens præster.

Det er meget vigtigt, at de medlemmer der har behov for kontakt til præsterne, selv kontakter Peter eller Annelise.                                               Også pårørende eller andre relaterede, kan henvende sig, og gøre opmærksom på det, hvis man fornemmer, at der er behov for kontakt til menigheden.

Er der behov for anden form for hjælp, eller har man yderligere spørgsmål kan man kontakte en af os i menighedens bestyrelse.

Der udkommer nyt kirkeblad i løbet af april måned, hvor vi forventer at have lidt bedre klarhed over sommerens aktiviteter, og dato for de udskudte generalforsamlinger.

Vil vi orientere via mail og menighedens hjemmeside, og beder alle være opmærksom på at videregive informationerne til de medlemmer, man har kendskab til, ikke kan modtager orientering via disse kanaler.

 

Fællesstyrelse Klim-Hannæs Valgmenighed