↑ Tilbage til Kirkelige handlinger

Gudstjenesteform

Gudstjenesten har et udpræget lavkirkeligt præg. Der bruges kun korsvar efter velsignelsen og præsten anvender ikke messetøj.

Trosbekendelsen siges ved alle gudstjenester, også bryllupper. Der er nadver ved alle gudstjenester, også hverdagsgudstjenester.

Både indgangsbøn og udgangsbøn som anvendes i begge kirker, er af Søren Anker-Møller, og har  har været anvendt siden menighedens start.

Klim Valgmenighed benytter den Danske Salmebog og de samme tekstrækker som sognekirkerne, samt stort set de samme ritualer.

Sædvanligvis samles der ikke kollekt efter Gudstjenesterne. Dog indsamles der høstoffer ved den årlige Høstgudstjeneste. De seneste år er disse beløb givet til foreningen ” Betlehems Venner”

I Klim-Hannæs Valgmenighed er der ikke tradition for at at de unge i konfirmeres, men de  går til præst på sædvanlig vis, og der afsluttes med en festgudstjeneste hvor der også er altergang