«

»

nov 10

Efterårsmøde i Klim-Hannæs Valgmenighed

I forbindelse med efterårsmødet i Klim-Hannæs Valgmenighed, der indledtes med gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke, var der efterfølgende foredrag med den lokale forfatter, Grit Niklasson. Omdrejningspunktet var hendes roman, ”Sjælenat” fra 2020, hvori hun benytter en alvidende sjæl som fortæller. Denne bevæger sig frit i tid og rum mellem seks stuer på en fødegang, og gennem sjælens perspektiv opleves de seks stuers forskellige fortællinger. Grit Niklasson leverede med løbende oplæste nedslag et litteraturbårent foredrag, der italesatte etiske problemstillinger og dilemmaer, som så igen affødte en spontan spørgelyst og stillingtagen for den enkelte mødedeltager.

Narrativet i romanen kan siges at bevæge sig mellem chance eller risiko og mellem hvilken begrebsladning, der vælges at opfatte en given situation med. Bare det at ændre begreber som risikovurdering og misdannelsesscanning til 1. og 2. trimesterscanning medfører en sund afladning af de rutinemæssige undersøgelser under en graviditet. Men hvad begrebsændringen ikke skåner kommende forældre for, er, at de kan komme i en situation, hvor de må foretage et valg, der uanset, hvad de vælger, kommer til at påvirke dem resten af deres liv.

Og det bringer os frem til den røde tråd i såvel roman som foredrag, nemlig spørgsmålet: Hvilke liv er værd at leve? Tager man lige spørgsmålet i sin mund, er det så nådesløst at skulle svare på. Hvem kan det i det hele taget, og så på andres vegne – på de ufødtes. Der, hvor det bliver nødvendigt at stille spørgsmålet alligevel, er både smerten men også glæden svarenes følgesvend.