«

»

feb 20

Generalforsamlinger og årsmøde i Klim-Hannæs Valgmenighed

Generalforsamling i Klim-kredsen

Søndag den 10. marts indkaldes der til den årlige generalforsamling i Klimkredsen. Der indledes kl. 14.00 med gudstjeneste i kirken, hvorefter der fortsættes i konfirmandstuen.

Generalforsamling i Hannæs-kredsen

Søndag den 10. marts indkaldes der til den årlige generalforsamling i  Hannæskredsen. Den finder sted kl. 18.00 på Thy Event & Naturcenter, Bjerget og kræver i forhold til bespisningen tilmelding til Lotte Lolk senest den 3/3 på telefon: 3062 4556 eller email: lottelolk@outlook.dk

Årsmøde i Klim-Hannæs Valgmenighed

Det fælles årsmøde finder sted søndag den 7. april og indledes kl. 10.30 med gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke. Derefter er frokost og generalforsamling i konfirmandstuen.

 

I forbindelse med generalforsamlingerne skal der ud over almindeligt bestyrelsesvalg skal der tages stilling til fællesstyrelsens planer om en organisatorisk forenkling, som går ud på at samle kredsene, således der kun er en fælles bestyrelse for Klim-Hannæs Valgmenighed. Fællesstyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder på procedurerne. Det er væsentligt for os at anføre, at forenklingen ikke skal afstedkomme ændringer i medlemmernes menighedsliv.