Kontakt os

Klim-Hannæs Valgmenigheds præstegård:                                                    Oddevej 65,  Klim 9690Fjerritslev                                                                                                    e-mail: klimhannaesvalgmenighed@gmail.com                                                          Tlf:23232035

Menighedens præst:  

Thomas Krautwald Erbs

email: krautwalderbs@gmail.com

telefon 23837591

Formand fælleskredsen:                                                                                                                         Lotte Lolk,   Arupvej 38, Arup, 7742 Vesløs.                                                                            lottelolk@outlook.dk     30 62 45 56

Formand Klimkredsen:                                                                                                          Formand: Eva Holmstrand, Gøttrupvej 224,  9690   Fjerritslev                                                           tlf: 24673081  og  98225638     mail.  holmstrand@c.dk

Formand Hannæskredsen:                                                                                                                        Lotte Lolk,   Arupvej 38, Arup, 7742 Vesløs.                                                                                               tlf:30624556 og 97993376    mail: lottelolk@outlook.dk

Fælleskasserer.                                                                                                                                  Inger Bundgaard, Blommevej 24, 7742 Frøstrup                                                                                     t tlf:23300734      mail: 9999inger@gmail.com