Kirkelige handlinger

Gudstjenesteform

Gudstjenesten har et udpræget lavkirkeligt præg. Der bruges kun korsvar efter velsignelsen og præsten anvender ikke messetøj. Trosbekendelsen siges fra prædikestolen, og menigheden svarer “Lad verden ej med al sin magt”. Der er nadver ved alle gudstjenester, også hverdagsgudstjenester. Både indgangsbøn og udgangsbøn som anvendes i begge kirker, er af Søren Anker-Møller og har har været …

Se side »

Dåb

Ønsker du af aftale dåb skal du kontakte menighedens præst

Se side »

Vielse

Ønsker I at planlægge Vielse: kontakt menighedens præst

Se side »

Jordfæstelse eller Bisættelse

Valgmenighedens præst kan kontaktes på telefon: 23232035

Se side »