Fælles kredsen

Årsregnskaber, vedtægter og referater årsmøder

9.5.21 referat årsmøde    2019 +2020 Fælleskreds årsberetning Vedtægter godkendte 09 05 2021 2020 Årsrapport Fælleskreds efter revision 2019 Årsrapport Fælleskredsen med underskrift        

Se side »

Fællesstyrelse og fælleskasserer

Fælleskasserer: Inger Bundgaard, Blommevej 24, 7742 Frøstrup                                                                 telf. 23300734   mail: 9999inger@gmail.com   Fællesstyrelsen: Formand:  Lotte Lolk (Hannæs) Næstformand: Eva Holmstrand (Klim) Kirsten Pedersen,  …

Se side »

Læsekredsen

Er du interesseret i at deltage i læsekredsen,  eller ønsker du yderligere oplysninger om læsekredsen, kan du kontakte Signe Marie Ingvardsen telefon: 31703296        mail:  signeogole@outlook.dk    

Se side »

Fællesskabet og historien

Det fællesskab, som vi i dag under et kalder Klim-Hannes Valgmenighed, består af to kredse Klim-kredsen med ca. 390 medlemmer, og Hannæs kredsen med ca. 80 medlemmer, som i virkeligheden styres næsten som selvstændige menigheder med egne kirker og kirkegårde   Kredsene har fra deres oprindelse haft fælles præst, bosat i Klim – og har siden …

Se side »