Fælles kredsen

Årsregnskaber og Vedtægter

2020 Årsrapport Fælleskreds efter revision 2019 Årsrapport Fælleskredsen med underskrift       Vedtægter for fællesmenigheden 1. Klim-Hannæs Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, idet den bekender sig til det grundtvigske livssyn og menighedssyn. 2. Valgmenigheder er i henhold til gældende lovbestemmelser frie folkekirkelige menigheder, der står under provsts og biskops tilsyn og har som konsekvens heraf bl.a. …

Se side »

Fællesstyrelse og fælleskasserer

Fælleskasserer: Inger Bundgaard, Blommevej 24, 7742 Frøstrup                                                                 telf. 23300734   mail: 9999inger@gmail.com Fællesstyrelsen: Formand:  Lotte Lolk (Hannæs) Næstformand: Eva Holmstrand (Klim) Karen Jørgensen (Klim) …

Se side »

Læsekredsen

Er du interesseret i at deltage i læsekredsen,  eller ønsker du yderligere oplysninger om læsekredsen, kan du kontakte Signe Marie Ingvardsen telefon: 31703296        mail:  signeogole@outlook.dk    

Se side »

Fællesskabet og historien

Det fællesskab, som vi i dag under et kalder Klim-Hannes Valgmenighed, består af to kredse Klim-kredsen med ca. 390 medlemmer, og Hannæs kredsen med ca. 80 medlemmer, som i virkeligheden styres næsten som selvstændige menigheder med egne kirker og kirkegårde   Kredsene har fra deres oprindelse haft fælles præst, bosat i Klim – og har siden …

Se side »