↑ Tilbage til Kirkegårde

Klim Valgmenighed

Priser for begravelse og pasning af gravsteder på Klim Valgmenigheds kirkegård

Priser gælder for medlemmer af Klim Valgmenighed

 

.Vedr. begravelse på kirkegård i Klim Valgmenighed

 

Ved dødsfald kontaktes valgmenighedspræsten eller bedemanden. Bedemanden forestår planlægning af praktiske anliggender vedrørende køb af kiste og transport. Bedemanden tilbyder også at lægge afdøde i kiste i eget tøj og med eget sengetøj, indrykke dødsannonce, ordne dødsanmeldelse, kistepyntning m.m. Mange er glade for at have deltaget eller selv have ordnet disse ting; det er ofte en vigtig del af sorgbearbejdelsen.

Bedemanden sørger for dødsanmeldelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i afdødes bopælssogn. Når sognepræsten har fået dødsanmeldelsen, sørger pågældende for at orientere folkeregister, skifteretten o.a. myndigheder.

 

Betaling for begravelse og pasning af gravsted.

Et gravsted på Klim valgmenighedskirkegård koster ikke noget for medlemmer. Man betaler for gravning og gravkastning (og evt. anlægning af gravsted) samt pladsleje, men hvis familien derefter selv passer gravstedet, betales der ikke yderligere.

Man kan indgå aftale med valgmenigheden om pasning af gravsted. Priserne for dette fremgår af næste sides tabeller. Priserne svarer til de vejledende priser, som Jammerbugt Provsti har udsendt (Pris for grandækning og sommerblomster fastsættes af valgmenigheden).

 

Enkelte valgmenighedsmedlemmer foretrækker at bruge kirkegården i det sogn, de bor. Valgmenighedspræsten forestår da begravelseshøjtideligheden i vedkommende sognekirke. Højtideligheden kan også holdes i en af valgmenighedskirkerne for derefter at føre kisten til en af sognekirkegårdene.

Bemærk at sognekirkerne opkræver et beløb for valgmenighedsmedlemmer, der p.t. er ca. 10.000 kr for erhvervelse af et enkeltgravsted i 25 år – og evt. også et ekstrabeløb for hæk-klipning ca. 3.000 kr. Desuden betales for pasning af et gravsted på sognets kirkegårde.

Personer som ikke er medlemmer af valgmenigheden kan også blive begravet fra valgmenighedskirken eller på valgmenighedskirkegården. For erhvervelse af gravsted betales 75% af de takster, som sognekirkerne opkræver af ikke-medlemmer af Folkekirken. Hertil kommer betaling for opvarmning af kirke, rengøring og løn til organist.

 

Priserne i folderen gælder indtil 1. april 2025.

 

For gravning og tilkastning af grav betales:

Voksengrav                                                       6.000,00 kr. (momsfri)

Barnegrav                                                         3.000,00 kr. (momsfri)

Urnegrav                                                              820,00 kr. (momsfri)

 

For fælles vedligehold af gravsted, men ingen pasning, betales årligt (i mindst fredningsperioden på 25 år for kister og 10 år for urner):

Kistegravsted                                                       450,00 kr. (momsfri)

Urnegravsted                                                        350,00 kr. (momsfri)

 

For pasning af gravsteder betales årligt:

Én gravplads                                                      950,00 kr. inkl. moms

To gravpladser                                                1.450,00 kr. inkl. moms

For hver flg. gravplads                                      225,00 kr. inkl. moms

Urnegrav i alm. kistegravplads                           950,00 kr. inkl. moms

Urnegrav i særligt urnegravsted                          650,00 kr. inkl. moms

For grandækning betales 60% af ovenstående priser.

For plantning af betales sommerblomster betales 20,00 kr. pr. plante.

 

Sten fra sløjfede grave kan bevares i mindelunden med en betaling på 1.000 kr. for 10 år.

 

Der kan købes hjælp til anlæg af gravsted. Prisen udregnes efter arbejdsløn, og hvad der bruges til anlægget: planter mm.