↑ Tilbage til Kirkegårde

Hannæs Valgmenighed

Nedenstående prisliste er fra 2021 – priser uændrede i 2023

Priser for begravelse og pasning af gravsteder på Vesløs Valgmenighedskirkegård

 Gælder for medlemmer af Klim-Hannæs Valgmenighed og for medlemmer af folkekirken

 Et gravsted på Hannæs Valgmenighedskirkegård koster ikke noget for medlemmer.

Man betaler for gravning og gravkastning (og evt. for anlæg af gravsted), men hvis familien derefter selv passer gravstedet, betales kun til øvrig vedligehold af kirkegården.

Priserne for grandækning, sommerblomster og øvrig vedligehold af kirkegården er fastsat af valgmenigheden.

 

Priser 1. januar 2021. Der kan blive mindre justeringer.

Der beregnes ikke moms for erhvervelse og forlængelse af gravsteder, eller for begravelser og urnenedsættelser.

Øvrige priser er incl. moms.

 

For gravning og tilkastning af grav betales: 

Voksengrav 5425 kr.
Barnegrav 2100 kr.
Urnegrav 700 kr.

 

For pasning af gravsteder betales årligt

Én kistegrav 900 kr.
To kistegrave 1250 kr.
For hver følgende grav 0 kr.

Én urnegrav i alm. kistegravsted 900 kr.                                                             To urnegrave i almindeligt gravsted 1250 kr.                                                    For hver følgende grav 0 kr.

Urnegrav i  urnegravsted 500 kr.

For grandækning betales 60 % af ovenstående priser

For plantning af sommerblomster betales 350,00 pr. år.

For pasning af gravsted i fællesgrav betales årligt:

Kistebegravelse (årligt i min. 25 år) 635 kr.
Urnebegravelse (årligt i min. 15 år) 360 kr.

For pasning i et åremål – gravstedsaftale f.eks. 15 eller 25 år, ganges de årlige priser med antal år der aftales..

Til øvrig vedligeholdelse af kirkegården betales årligt 125 kr. eller engangsbeløb kr. 1500,- for hele fredningsperioden.

 

Fredningstid for kiste 25 år.

Fredningstid for urne 15 år.

Er der gravstedsønsker ud over de beskrevne, kontakt venligst kirkeværgen.

Personer, der ikke er medlemmer af valgmenigheden kan også blive begravet fra valgmenighedskirken eller på valgmenighedskirkegården.

Er man medlem af folkekirken betaler man ikke for erhvervelse af gravsted.

Er man ikke medlem af folkekirken, betales for selve erhvervelsen af gravstedet 50 % af den takst, som sognekirkerne opkræver af ikke-medlemmer af Folkekirken.

Der betales for opvarmning af kirke, rengøring samt løn til organist.

Aftale med Thisted provsti august 2019 vedrørende valgmenighedsmedlemmers erhvervelse af gravsteder på sognekirkegårde – læs…