Velkommen til Klim-Hannæs Valgmenighed

se vores Facebookside

 

setwidth580-4372klimvalg21

Udsnit af altertavlen Klim Valgmenighedskirke

 

Beliggenhed  i Han Herred med udstrækning til Vendsyssel, Himmerland, Hannæs  og Thy, og med medlemmer spredt landet over

Vi er en  menighed bestående af to enkeltkredse og en fælleskreds. Som valgmenighed hører vi ind under folkekirken.

Vi modtager som valgmenighed ingen offentlige tilskud.

Vi er  selvforvaltende – og medlemmerne vælger selv bestyrelser, præst og øvrige ansatte. Bestyrelserne  har det fulde ansvar for menighedens budget og drift af bygninger og kirkegårde. Menighed og præst vælger i fællesskab hvordan menighedslivet udformes.

Samlet medlemstal 279

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab, bedes  du kontakte menighedens præst.

 

 

 

kv-kirke

Klim Valgmenighedskirke Oddevej 55, Klim 9690 Fjerritslev

 

 

 

 

hannaes-valgmkirke

 

 

Vesløs Valgmenighedskirke Tømmerbyvej 209, 7742 Vesløs

 

 

 

 

 

 

 

Man kan se fotos af gravstederne på både Klim og Vesløs Valgmenighedskirkegårde -og på rigtig mange andre kirkegårde landet rundt, ved at søge rundt på: http://www.dk-gravsten.dk/Thisted-amt.php

 

 

Et stort til lykke med de 140 år

I dag, den 10. november 2023, er en hel speciel dato, som I kan have med i hjerterne. Præcis på denne dag for 140 år siden blev Klim Valgmenighedskirke indviet. Det var i øvrigt på Martin Luthers 400-årsfødselsdag, hvorfor kirken meget passende fik navnet Morten Luther Kirke. Ikke et navn, der bruges i folkemunde, men …

Læs mere

Efterårsmøde i Klim-Hannæs Valgmenighed

I forbindelse med efterårsmødet i Klim-Hannæs Valgmenighed, der indledtes med gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke, var der efterfølgende foredrag med den lokale forfatter, Grit Niklasson. Omdrejningspunktet var hendes roman, ”Sjælenat” fra 2020, hvori hun benytter en alvidende sjæl som fortæller. Denne bevæger sig frit i tid og rum mellem seks stuer på en fødegang, og gennem …

Læs mere