Velkommen til Klim-Hannæs Valgmenighed

se vores Facebookside

 

setwidth580-4372klimvalg21

Udsnit af altertavlen Klim Valgmenighedskirke

 

Beliggenhed  i Han Herred med udstrækning til Vendsyssel, Himmerland, Hannæs  og Thy, og med medlemmer spredt landet over

Vi er en  menighed bestående af to enkeltkredse og en fælleskreds. Som valgmenighed hører vi ind under folkekirken.

Vi modtager som valgmenighed ingen offentlige tilskud.

Vi er  selvforvaltende – og medlemmerne vælger selv bestyrelser, præst og øvrige ansatte. Bestyrelserne  har det fulde ansvar for menighedens budget og drift af bygninger og kirkegårde. Menighed og præst vælger i fællesskab hvordan menighedslivet udformes.

Samlet medlemstal 279

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab, bedes  du kontakte menighedens præst.

 

 

 

kv-kirke

Klim Valgmenighedskirke Oddevej 55, Klim 9690 Fjerritslev

 

 

 

 

hannaes-valgmkirke

 

 

Vesløs Valgmenighedskirke Tømmerbyvej 209, 7742 Vesløs

 

 

 

 

 

 

 

Man kan se fotos af gravstederne på både Klim og Vesløs Valgmenighedskirkegårde -og på rigtig mange andre kirkegårde landet rundt, ved at søge rundt på: http://www.dk-gravsten.dk/Thisted-amt.php

 

 

Det nye kirkeblad for maj-september 2024

Det nye kirkeblad for maj-september 2024 er udkommet. Læs det her.

Læs mere

Generalforsamlinger og årsmøde i Klim-Hannæs Valgmenighed

Generalforsamling i Klim-kredsen Søndag den 10. marts indkaldes der til den årlige generalforsamling i Klimkredsen. Der indledes kl. 14.00 med gudstjeneste i kirken, hvorefter der fortsættes i konfirmandstuen. Generalforsamling i Hannæs-kredsen Søndag den 10. marts indkaldes der til den årlige generalforsamling i  Hannæskredsen. Den finder sted kl. 18.00 på Thy Event & Naturcenter, Bjerget og …

Læs mere