Velkommen til Klim-Hannæs Valgmenighed

se vores Facebookside

 

setwidth580-4372klimvalg21

Udsnit af altertavlen Klim Valgmenighedskirke

 

 


Beliggenhed  i Han Herred med udstrækning til Vendsyssel, Himmerland, Hannæs  og Thy, og med medlemmer spredt landet over

Vi er en  menighed bestående af to enkeltkredse og en fælleskreds.                                       Som valgmenighed hører vi ind under folkekirken.

Vi modtager som valgmenighed ingen offentlige tilskud.

Vi er  selvforvaltende – og medlemmerne vælger selv bestyrelser,  præst og øvrige ansatte. Bestyrelserne  har det fulde ansvar for menighedens budget og drift af bygninger og kirkegårde. Menighed og præst vælger i fællesskab hvordan menighedslivet udformes.

Samlet medlemstal 373

Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til valgmenigheden.     Indgår man medlemskontrakt er bidraget fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen.

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab, bedes  du kontakte menighedens præst.

 

 

 

kv-kirke

Klim Valgmenighedskirke Oddevej 55, Klim 9690 Fjerritslev

 

 

 

 

hannaes-valgmkirke

 

 

Vesløs Valgmenighedskirke Tømmerbyvej 209, 7742 Vesløs

 

 

 

 

 

 

 

Man kan se fotos af gravstederne på både Klim og Vesløs Valgmenighedskirkegårde -og på rigtig mange andre kirkegårde landet rundt, ved at søge rundt på:                                      http://www.dk-gravsten.dk/Thisted-amt.php

 

 

.NÆSTE GUDSTJENESTE: 30. Januar kl 19.30 i VESLØS (ANNELISE) Kyndelmisse ..Læs mere

Kyndelmissegudstjeneste i Vesløs valgmenighenskirke Her i midvinteren synger vi kyndelmissesangene fra salmebog og højskolesangbog – Jens Fredborg finder musikken frem og fylder gudstjenesten med toner der fortæller om lyset i mørket . Annelise Søndengaard tager i sin prædiken udgangspunkt i lysets betydning i de oldgamle og skriftløse religioner  og hvordan den betydning får sin egen …

Læs mere

PETER HAANDSBÆK JENSEN ORDINERES OG INDSÆTTES SOM VORES NYE PRÆST i Klim Valgmenighedskirke søndag den 11. februar kl 14 læs mere

  Ved generalforsamlingen i januar 2017 stemte med stort flertal JA til at Peter Haandsbæk Jensen skal være den nye præst i Klim-Hannæs Valgmenighed. En enig fællesstyrelse har søgt få løst de formelle opgaver der er i forbindelse med ansættelsen. Der har været meget lang ventetid –  først på en afgørelse i kirkeministeriet, om det …

Læs mere