Velkommen til Klim-Hannæs Valgmenighed

se vores Facebookside

 

setwidth580-4372klimvalg21

Udsnit af altertavlen Klim Valgmenighedskirke

 

Beliggenhed  i Han Herred med udstrækning til Vendsyssel, Himmerland, Hannæs  og Thy, og med medlemmer spredt landet over

Vi er en  menighed bestående af to enkeltkredse og en fælleskreds. Som valgmenighed hører vi ind under folkekirken.

Vi modtager som valgmenighed ingen offentlige tilskud.

Vi er  selvforvaltende – og medlemmerne vælger selv bestyrelser, præst og øvrige ansatte. Bestyrelserne  har det fulde ansvar for menighedens budget og drift af bygninger og kirkegårde. Menighed og præst vælger i fællesskab hvordan menighedslivet udformes.

Samlet medlemstal 353

Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til valgmenigheden. Indgår man medlemskontrakt er bidraget fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen.

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab, bedes  du kontakte menighedens præst.

 

 

 

kv-kirke

Klim Valgmenighedskirke Oddevej 55, Klim 9690 Fjerritslev

 

 

 

 

hannaes-valgmkirke

 

 

Vesløs Valgmenighedskirke Tømmerbyvej 209, 7742 Vesløs

 

 

 

 

 

 

 

Man kan se fotos af gravstederne på både Klim og Vesløs Valgmenighedskirkegårde -og på rigtig mange andre kirkegårde landet rundt, ved at søge rundt på: http://www.dk-gravsten.dk/Thisted-amt.php

 

 

Hilsen til septuagesima den 31. januar i Klim – GUDSTJENESTE AFLYST

Kære medlemmer i Klim-Hannæs Valgmenighed Vi kan ikke mødes i kirken i Klim på søndag den 31. januar på grund af restriktioner. Gudstjenesten i Vesløs den 7. februar kl 19:30 aflyses også. Derfor vil jeg gerne sende en hilsen med søndagens tekst og en kort reflektion over den med håbet om, at alle har det …

Læs mere

Hilsen til menigheden i anledning af sidste søndag efter helligtrekonger

Til medlemmerne i Klim-Hannæs Valgmenighed På søndag skulle vi have haft en filmdag. Den er aflyst på grund af restriktioner. I denne anledning sender jeg denne hilsen over søndagens tekst. Næste gudstjeneste den 31. januar i Klim er også aflyst. Venlig hilsen Peter Haandsbæk tlf 42 43 09 57 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: …

Læs mere