Medlemskab

Samlet medlemstal 279

Klim-kredsen:                225 medlemmer – heraf 46  u. 18 år – og  21 mellem 18-25 år

Hannæs-kredsen:         54 medlemmer – heraf 3 under 18 år og 7 mellem 18-25

 

Ønsker du at blive medlem af Klim-Hannæs Valgmenighed, eller ønsker du at tale med nogen om det, kan du kontakte valgmenighedspræsten, fællesformanden eller en af kredsformændene.                                                  Du kan læse mere om medlemskab ved at benytte nedenstående link.

Ønsker du at indmelde dig, får du tilsendt indmeldelsespapirer, som du afleverer  til valgmenighedspræsten.

Du kan også selv udskrive indmeldelses blanket og medlemskontrakt ved at benytte nedenstående links, og sende dem med underskrift  til valgmenighedspræsten.

Derefter ordner præsten resten: framelder dig folkekirkens kirkeskat og registrerer dit nye medlemskab i CPR m.v.

Medlemsbidraget svarer, når skattefordelen indregnes, nogenlunde til hvad man betaler i kirkeskat som medlem af Folkekirken. Bidraget opkræves i to årlige rater.

 

Her i efteråret 2022 er vi af Frie Grundtvigske blevet gjort opmærksom på, at skattestyrelsen har opdaget, at mange valg- og frie menigheder ikke administrerer i overensstemmelse med reglerne. Derfor er vi gået i gang med det store arbejde at sikre, at vores menighed overholder de gældende regler.

LÆS MERE OM MEDLEMSKAB

om-medlemskab-klim-og-hannaes

 

INDMELDELSESBLANKET ( BRUGES TIL BEGGE KREDSE)

indmeldelsesblanket-pdf

 

KONTRAKT KLIMKREDSEN 2018

KONTRAKT KLIMKREDSEN 2018

 

KONTRAKT HANNÆSKREDSEN 2018

KONTRAKT HANNÆSKREDSEN 2018

 

 

Læs om medlemsbidrag vedrørende Hannæs-kredsen:

medlemsbidrag Hannæs

medlemsbidrag Hannæs

 

Databeskyttelse

De nye regler om databeskyttelse der er trådt i kraft 25.maj 2018, er en udfordring som vi naturligvis har måtte forholde sig til. Læs om de tiltag Valgmenighedens  har foretaget, og som er udfærdiget af kasserer Inger Bundgaard. Er der spørgsmål, eller forslag til tilføjelser eller ændringer, venligste kontakt Valgmenigheden. Læs her:. personoplysninger og databeskyttelse …

Se side »