Medlemskab

Samlet medlemstal 351

Klim-kredsen:                271 medlemmer – heraf en del  u. 18 år – og en del ml.  mellem 18-25 år

Hannæs-kredsen:         80 medlemmer – heraf 7 under 18 år og 11 mellem 18-25

 

Ønsker du at blive medlem af Klim-Hannæs Valgmenighed, eller ønsker du at tale med nogen om det, kan du kontakte valgmenighedspræsten, fællesformanden eller en af kredsformændene.                                                  Du kan læse mere om medlemskab ved at benytte nedenstående link.

Ønsker du at indmelde dig, får du tilsendt indmeldelsespapirer, som du afleverer  til valgmenighedspræsten.

Du kan også selv udskrive indmeldelses blanket og medlemskontrakt ved at benytte nedenstående links, og sende dem med underskrift  til valgmenighedspræsten.

Derefter ordner præsten resten: framelder dig folkekirkens kirkeskat og registrerer dit nye medlemskab i CPR m.v.

Medlemsbidraget svarer, når skattefordelen indregnes, nogenlunde til hvad man betaler i kirkeskat som medlem af Folkekirken. Bidraget opkræves i to årlige rater

 

LÆS MERE OM MEDLEMSKAB

om-medlemskab-klim-og-hannaes

 

INDMELDELSESBLANKET ( BRUGES TIL BEGGE KREDSE)

indmeldelsesblanket-pdf

 

KONTRAKT KLIMKREDSEN 2018

KONTRAKT KLIMKREDSEN 2018

 

KONTRAKT HANNÆSKREDSEN 2018

KONTRAKT HANNÆSKREDSEN 2018

 

MEDLEMSBIDRAG HANNÆSKREDSEN 2018

MEDLEMSBIDRAG HANNÆSKREDSEN 2018