Medlemskab

Samlet medlemstal 373

Klim-kredsen:                288 medlemmer – heraf 52 under 18 år – 30 mellem 18-25 år

Hannæs-kredsen:         85 medlemmer – heraf 7 under 18 år – 11 mellem 18-25

Ønsker du at blive medlem af Klim-Hannæs Valgmenighed, eller ønsker du at tale med en om det, kan du kontakte valgmenighedspræsten, fællesformanden eller en af kredsformændene.

Ønsker du at indmelde dig, får du tilsendt indmeldelsespapirer, som du afleverer  til valgmenighedspræsten. Derefter ordner præsten resten: framelder dig folkekirkens kirkeskat og registrerer dit nye medlemskab i CPR m.v.

Medlemsbidraget svarer, når skattefordelen indregnes, nogenlunde til hvad man betaler i kirkeskat som medlem af Folkekirken. Bidraget opkræves i to årlige rater

 om-medlemskab-klim-og-hannaes

medlemsbidrag m.v. Hannæs

Hannæs medlems Kontrakt-ny

indmeldelsesblanket-pdf