Fælles kredsen

Fællesstyrelse og fælleskasserer

Fælleskasserer Grethe Thomsen, Bryggerivej 18, Halvrimmen, 9460 Brovst                                    glynget@gmail.com  98238433/40728284   Fællesstyrelsen: Formand:  Lotte Lolk (Hannæs) Næstformand: Anette Tværgaard Larsen (Klim). Kirsten Pedersen,  (Klim) Eva Holmstrand (Klim) Hans Jørgen, Hansen. (Klim) Jørgen Jensen, (Hannæs) Karen Jørgensen (Klim) Aksel …

Se side »

Vedtægter

Vedtægter for fællesmenigheden 1. Klim-Hannæs Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, idet den bekender sig til det grundtvigske livssyn og menighedssyn. 2. Valgmenigheder er i henhold til gældende lovbestemmelser frie folkekirkelige menigheder, der står under provsts og biskops tilsyn og har som konsekvens heraf bl.a. ret til at deltage i bispevalg. 3. Klim-Hannæs Valgmenighed består af 2 kredse: Klim …

Se side »

Læsekredsen

Er du interesseret i at deltage i læsekredsen,  eller ønsker du yderligere oplysninger om læsekredsen, kan du kontakte Signe Marie Ingvardsen telefon: 31703296        mail:  signeogole@outlook.dk    

Se side »

Fællesskabet og historien

Det fællesskab, som vi i dag under et kalder Klim-Hannes Valgmenighed, består af to kredse Klim-kredsen med ca. 390 medlemmer, og Hannæs kredsen med ca. 80 medlemmer, som i virkeligheden styres næsten som selvstændige menigheder med egne kirker og kirkegårde   Kredsene har fra deres oprindelse haft fælles præst, bosat i Klim – og har siden …

Se side »