Klim kredsen

Klim Valgmenighedskirke

..kv-kirke

Medarbejdere og bestyrelse

Graver og Kirketjener: Kontakt Eva Holmstrand: telefon 24673081   Kirkeværge: Hans Jørgen Hansen – telf: 22979136   Organister: Kasserer: Kasserer Inger Bundgaard, Blommevej 24, 7742 Frøstrup                                                                                                                                       telf. 23300734   mail: 9999inger@gmail.com …

Se side »

Årsregnskaber, referater og vedtægter

2020 Årsrapport Klim kredsen  efter revision Referat af Klim generalforsamling2021 27.3.18 Vedtægter Klim.Kredsen      

Se side »

Kirken og historien

  Klim Valgmenighedskirke blev bygget i sommeren og efteråret 1883 – og blev indviet d. 10.november det år. Da fik kirken det officielle navn: Morten Luther Kirke, men det navn er aldrig slået igennem. I stedet er den lokalt blevet kaldt Sønderkirke, mens Klim Sognekirke, der ligger 500 m nordligere, er blevet kaldt Nørre kirke, …

Se side »