Hannæs kredsen

Hannæs Valgmenighedskirke i Vesløs

 

Medarbejdere og bestyrelse

  Medarbejdere: Kasserer Inger Bundgaard, Blommevej 24, 7742 Frøstrup                                                   telf. 23300734   mail: 9999inger@gmail.com   Kirkegårdsmedarbejder  og graver: Arne Hegelund,                              …

Se side »

Vedtægter

Vedtægter for Hannæskredsen Vedtægter for Hannæs-kredsen. NAVN a) HANNÆS VALGMENIGHED b) Vesløs Valgmenighedskirke   FORMÅL a) HANNÆS VALGMENIGHED udgør sammen med kirkekredsen i Klim: KLIM-HANNÆS VALGMENIGHED, som er en grundtvigsk valgmenighed, der hører til de frie folkekirkelige menigheder, som står under provst og biskops tilsyn. b) HANNÆS VALGMENIGHED har som opgave at varetage menighedslivet, kirkelige …

Se side »

Årsregnskaber

2019 Hannæs 2019 med underskrift   2017 _Årsregnskab 2017.pdf_ – Kopi2017 Hannæs Årsrapport forside _Årsregnskab 2017.pdf_ – Kopi   2016 Hannæs Forside Årsrapporten 2016 Hannæs Balance pr. 31.12.2016

Se side »

Kirken og historien

  Om kirken i Vesløs Vesløs Valgmenighedskirke blev bygget i sommeren og efteråret 1911 – og blev indviet d. 25. oktober det år. Menigheden på Hannæs voksede gradvist frem fra 1883 til århundredskiftet i tilknytning til Klim Frimenighed – og dens unge præst, Søren Anker Møller, som var velkendt på Hannæs, idet han i 6 …

Se side »