Hannæs kredsen

Hannæs Valgmenighedskirke i Vesløs

 

Medarbejdere og bestyrelse

  Medarbejdere: Kasserer: Frank Bak Koldsgaard, Håndværkervej 16, 7741 Frøstrup                                           frank@koldsgaard.dk    97 99 16 51 / 24 28 02 86 Kirkegårdsmedarbejder  og graver: Arne Hegelund, Kærupvej 88, 7741  Frøstrup.                                                 97 99 10 92 / 21 36 97 05 Kirketjener : Elin Bach, Oddevej 12, Klim 9690 Fjerritslev.                                 …

Se side »

Vedtægter

Vedtægter for Hannæskredsen Vedtægter for Hannæs-kredsen. NAVN a) HANNÆS VALGMENIGHED b) Vesløs Valgmenighedskirke   FORMÅL a) HANNÆS VALGMENIGHED udgør sammen med kirkekredsen i Klim: KLIM-HANNÆS VALGMENIGHED, som er en grundtvigsk valgmenighed, der hører til de frie folkekirkelige menigheder, som står under provst og biskops tilsyn. b) HANNÆS VALGMENIGHED har som opgave at varetage menighedslivet, kirkelige …

Se side »

Årsregnskab 2016

Hannæs Forside Årsrapporten 2016 Hannæs Balance pr. 31.12.2016

Se side »

Kirken og historien

  Om kirken i Vesløs Vesløs Valgmenighedskirke blev bygget i sommeren og efteråret 1911 – og blev indviet d. 25. oktober det år. Menigheden på Hannæs voksede gradvist frem fra 1883 til århundredskiftet i tilknytning til Klim Frimenighed – og dens unge præst, Søren Anker Møller, som var velkendt på Hannæs, idet han i 6 …

Se side »