↑ Tilbage til Kirkegårde

Hannæs Valgmenighed

Priser for begravelse og pasning af gravsteder på

Vesløs Valgmenighedskirkegård

 

Gælder for medlemmer af Klim-Hannæs Valgmenighed

 

Et gravsted på Hannæs Valgmenighedskirkegård koster ikke noget for medlemmer . Man betaler for gravning og gravkastning (og evt. for anlægning af gravsted), men hvis familien derefter selv passer gravstedet, betales ikke mere.

Nedenstående priser svarer nogenlunde til de aktuelle priser for sognekirkegårdene i Klim Sogn og Vesløs Sogn. (Pris for grandækning og sommerblomster er fastsat af valgmenigheden). Priserne er incl. moms – og gælder indtil 1.januar 2017.hvorefter der kan være mindre justeringer i priserne

 

For gravning og tilkastning af grav betales:

Voksengrav 5421,53 kr
Barnegrav 2.052,55 kr
Urnegrav 712,78 kr

 

For pasning af gravsteder betales ved årlig opkrævning:

Én gravplads 830,79 kr
To gravpladser 1.226,77 kr
For hver følgende gravplads 195,40 kr
Urnegrav i alm. kistegravsted 830,79 kr
Urnegrav i særligt urnegravsted 592,69 kr

For grandækning betales 60% af ovenstående priser.

For plantning af sommerblomster betales 350,00

 

For pasning af gravsteder i fællesgrav (anonym begravelse i plæne) betales årligt:

Kistebegravelse (årligt i min. 25 år) 632,20 kr
Urnebegravelse (årligt i min. 15 år) 354,58 kr

 

Til fælles vedligeholdelse af kirkegården betales årligt:

Én kisteplads 123,72 kr
For hver ekstra kisteplads 70,65 kr
Én urneplads 80,24 kr
For hver ekstra urneplads 40,12 kr

 

For pasning i et åremål, fx. 25 år, ganges de årlige priser med antal år (men man er da sikret mod de stigninger, som uvægerlig vil komme i det pågældende åremål).

 

Personer, der ikke er medlemmer af valgmenigheden kan også blive begravet fra valgmenighedskirken eller på valgmenighedskirkegården.

Udover ovenstående betales for selve erhvervelsen  af gravstedet 50 % af den takst,  som sognekirkerne opkræver af ikke-medlemmer af Folkekirken. Hertil kommer betaling for opvarmning af kirke + rengøring, samt løn til organist.