↑ Tilbage til Kirkegårde

Hannæs Valgmenighed

Priser for begravelse og pasning af gravsteder på

Vesløs Valgmenighedskirkegård

 

Gælder for medlemmer af Klim-Hannæs Valgmenighed

Et gravsted på Hannæs Valgmenighedskirkegård koster ikke noget for medlemmer.

Man betaler for gravning og gravkastning (og evt. for anlæg af gravsted), men hvis familien derefter selv passer gravstedet, betales ikke mere.

Nedenstående priser svarer nogenlunde til de aktuelle priser for sognekirkegårdene i Klim Sogn og Vesløs Sogn.

Priserne for grandækning, sommerblomster og fælles vedligehold af kirkegården er fastsat af valgmenigheden..

 

Priserne er pr. 1.januar 2020. Der kan blive mindre justeringer i priserne

Der beregnes ikke moms for erhvervelse og forlængelse af gravsteder, eller for begravelser og urnenedsættelser.

Øvrige priser er inklusiv moms

For gravning og tilkastning af grav betales:

Voksengrav 5425 kr.
Barnegrav 2100 kr.
Urnegrav 700 kr.

For pasning af gravsteder betales ved årlig opkrævning:

Én gravplads 900 kr.
To gravpladser 1250 kr.
For hver følgende gravplads 200 kr.
Urnegrav i alm. kistegravsted 900 kr.
Urnegrav i særligt urnegravsted 500 kr.

For grandækning betales 60 % af ovenstående priser.

For plantning af sommerblomster betales 350,00 pr. år.

For pasning af gravsteder i fællesgrav (anonym begravelse i plæne) betales årligt:

Kistebegravelse (årligt i min. 25 år) 635 kr.
Urnebegravelse (årligt i min. 15 år) 360 kr.

Til  fælles vedligeholdelse af kirkegården betales årligt 125 kr.

For pasning i et åremål – gravstedsaftale f.eks. 15 eller 25 år, ganges de årlige priser med antal år der aftales..

Man er da sikret mod de stigninger, som uvægerlig vil komme i det pågældende åremål.

 

                                                  – – –

Personer, der ikke er medlemmer af valgmenigheden kan også blive begravet fra valgmenighedskirken eller på valgmenighedskirkegården.

Er man medlem af folkekirken betaler man  ikke for erhvervelse af gravsted.

Er man ikke medlem af folkekirken, betales for selve erhvervelsen af gravstedet 50 % af den takst, som sognekirkerne opkræver af ikke-medlemmer af Folkekirken.

Der  betales for opvarmning af kirke,  rengøring samt løn til organist.

 

Aftale med Thisted provsti august 2019 vedrørende valgmenighedsmedlemmers  erhvervelse af af gravsteder på sognekirkegårde –  læs…

Aftale Thisted Provsti underskrevet